โครงการ อุตสาหกรรมดิจิทัล Samong TDTI เปิดตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มแรกสู่สายตาสาธารณะในนาม “สติของฉัน – My-iStee”

 

 

Features สุดล้ำ

  • ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับส่วนบุคคล
  • ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับงานอาชีพ
  • ทุกช่องทางสู่ธุรกิจ
  • ทุกช่องทางสู่ Samong Ecosystem
  • สติบุคคล เป็น node blockchain

ประตูสู่เมือง สมองซิตี้ ที่จะเปิดตัวตามมา

  • รองรับ 1000 SuperApp จาก SamongTDTI
  • รองรับระบบธุรกิจดิจิทัล
  • รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
  • รองรับระบบเงินดิจิทัลของรัฐบาล
  • ค่ำประกันด้วยเหรียญ Stable coim

เบื้องหลังด้วยเทคโนโลยี DNA Middleware iSTEE

  • ลดต้นทุนการผลิต การบำรุงรักษา
  • ขยายตัวได้ง่าย
  • สร้างผลิตภัณฑ์ต่อยอดได้ง่าย
  • มีศูนย์พัฒนาและวิจัยต่อเนื่อง
  • เครื่องมือพัฒนาอุตสาหกรรมใน SamongTDTI

 

Views: 38