ยินดีต้อนรับและร่วมเดินทางกับ Samong TDTI โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย โดยเครือข่ายนักพัฒนาไทย

หากคุณพร้อมเรามาลุยกันเลย

หากคุณคือ ?

นักพัฒนา ที่กำลังมองหามุมมองใหม่ ในการสร้างงาน สร้างความทั่นคง

ทีมนักพัฒนา ที่กำลังปวดหัวกับวิธีการเดิมๆ ทีมงานเดิมๆ การจ้างงานที่เต็มไปด้วยข้อขัดแย้งกับลูกค้า หรือแม้นแต่คุณจะเป็นทีมงานใหม่

นักลงทุน ที่อยากจะใช้เงินลงทุนอย่างคุ้มค่า ความเสี่ยงต่ำ เติบโตยืนยาวและชื่นชอบในธุรกิจดิจิทัล

เจ้าของธุรกิจ ที่อยากยกระดับธุรกิจไปสู่สายตามวลมหาชนในรูปแบบแพลตฟอร์ม

ผู้ประกอบการใหม่หรือเก่า ที่อยากจัดระบบระเบียบให้กับธุรกิจของคุณเสียที

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มองหา Solution มาปรับปรุงระบบงานในหน่วยงานราชการ

คุณ … กำลังเดินมาในเส้นทางที่ถูกต้องแล้ว

เส้นทางนี้ !

นักพัฒนา จะได้เรียนรู้แนวทางที่แปลกใหม่ ที่ถูกต้องไม่ต้องเสียเวลาลองถูกลองผิด มีงานให้พัฒนาต่อเนื่อง รายได้มั่นคง สร้างงานได้ทันทีด้วยระบบ Low code

ทีมนักพัฒนา หายปวดหัวกับการทำงานบนมาตรฐานเดียวกัน เข้าใจโค้ดกันและกันได้ง่าย ส่งงานเก็บงวดได้แน่ ให้แก้ไขใหม่ก็ง่ายดาย

นักลงทุน มันใจว่างานจบในเวลา คุ้มค่ากับมูลค่างานที่เกิด ท่านจะไม่อยาก exit แต่อยากจะเก็บไว้ให้เป็นธุรกิจส่งมอบใ้ห้ลูกหลาน

เจ้าของธุรกิจ จะได้มีแพลตฟอร์มของตนเอง มั่นคงในระบบ ปลอดภัยในฐานข้อมูล

ผู้ประกอบการใหม่เก่า จัดระบบงานออนไลน์ มี ERP ในตัวมี ISO CMMI ในตัว

เจ้าหน้าที่ของรัฐ นี่คือ พาร์ทเนอร์รายใหญ่ของรัฐ

Learning by Doing รู้จริง ทำจริง

 • อบรมการใช้งานเครื่องมือใหม่ ทดลองสร้างโปรแกรม ทดสอบการใช้งานทันที
 • เรียนรู้หลักการออกแบบ และการพัฒนา OOP DevOps
 • การวางแผนงาน บันทึกการทำงานในแพลตฟอร์มเดียวกัน ติดตามงานปรึกษางานทั้ง ออฟไลน์-ออนไลน์
 • คู่มือการเรียนรู้ การอ้างอิง แบบออนไลน์ พัฒนาทีมได้ต่อเนื่อง
 • ลูกค้า เจ้าของงานเข้าชมงานได้ตลอดเวลา ไม่หลอกตา
 • สร้างความมั่นใจกับผู้ใช้งาน เจ้าของงาน
 • พัฒนาต่อยอดอัพเกรด ขยายความต้องการได้ง่าย

มุ่งเน้นงานสเกลใหญ่ ๆ มีคุณค่าไม่ถูกทิ้งขว้าง

 • ไม่ใช่เพียงการทดลองสร้างงาน แต่พัฒนามาจากความต้องการในธุรกิจจริงๆ
 • เจ้าของงานมักต้องการความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 • เหมือนงานมีชีวิต เติบโตได้ ขยายความสามารถได้

ผลงานสร้างความเชื่อมั่นและการจ้างงาน

 • มาตรฐานดี
 • ทีมงานพร้อม
 • เสร็จงานเร็ว
 • อัพเกรดง่าย
 • ทำงานได้ตามการออกแบบ
 • สร้างรายได้ให้แพลตฟอร์มได้จริง
 • การจ้างงานโครงการใหม่เกิดขึ้นได้ต่อเนื่อง
 • สร้างงาน สร้ายรายได้ขึ้นจริง
 • แก้ไขปัญหาสังคม
 • ช่วยคนออมเงินได้ ใช้เงินเป็น

พร้อมเติบโต แข็งแกร่งไปด้วยกัน

 • ให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกัน
 • สร้างสรรอุตสาหกรรมดิจิทัลได้ต่อเนื่อง
 • จากกิจกรรมที่รายล้อมจะสามารถแปรเปลี่ยนไปเป็นระบบงานได้มากมาย
 • 1000 Super App จะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น ของ SuperApp อีกจำนวนมาก
 • พร้อมการขยายตัว ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปสู่สากล

พร้อมเป็นฐานสร้าง Smart Nation

 • รองรับโครงการ OCOP
 • สร้างการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน

สนับสนุนหน่วยงานรัฐ พัฒนาบริการดิจิทัล

สร้างสรรรัฐบาลดิจิทัลได้จริง รวดเร็ว ปลอดภัย

Views: 19