ในงานการประชุมหอการค้าไทย สัญจร จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2566 ที่จัดโดยความร่วมมือระหว่าง หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ

ในวันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นโอกาสที่ ประธานคณะผู้บริการ CP คุณศุภชัย เจียรวานนท์ ในฐานะประธานสภาดิจิทัลฯ ได้แสดงวิสัยทัศน์เรื่อง การสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านดิจิทัล ในภาพรวม คุณศุภชัย ได้กล่าวถึงความสำคัญ ความจำเป็นในการสร้างความร่วมมือของ 3 ภาคส่วน ในการพัฒนา Tech Start Up ของประเทศไทย และเล็งเห็นว่า หอการค้าควรจะใช้โอกาสนี้ในการสร้างการเริ่มต้น เพื่อเป็นต้นแบบความสำเร็จ ก่อนการขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ

คุณศุภชัย ได้เล่าถึงประสบการณ์ การพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศเอสโตเนีย ที่เป็นประเทศที่แยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต เป็นประเทศมี่ยากจนแต่พลิกกลับมาเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในเวลา 30 ปี

นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง ประเทศซาอุดิอาระเบีย ที่ตั้งเป้าการพัฒนาประเทศดวยการลงทุนระดับสูง เพื่อการเจริญเติบโตของประเทศให้เทียบเท่าประเทศดูไบ

สำหรับประเทศไทย มี Tech StartUp จดทะเบียนเพียง 650 ราย ในขณะที่สิงคโปร์มีจำนวนหลักหมื่นราย จะเห็นว่าประเทศไทยยังตามหลังเป็นอย่างมาก

คุณศุภชัยได้กล่าวถึง โอกาสความเติบโตของประเทศ กล่าวถึง เมืองอัจฉริยะ ประเทศอัจฉริยะ รัฐบาลอัจฉริยะ ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในโอกาสนี้ สมอง (ไทยแลนด์) พวกเราที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีมากกว่า 30 ปี ที่ขณะนี้ได้ประกาศเปิดตัว 2 โครงการใหญ่พร้อมกันคือ สมองซิตี้ และ SamongTDTI

โดย SamongTDTI จะเป็นศูนย์กลางที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย

และสมองซิตี้ จะเปิดตลาดเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์จาก อุตสาหกรรมดิจิทัล

สำหรับรายละเอียดการแสดงวิสัยทัศน์ สามารถติดตามได้จากคลิปครับผม

และขอขอบคุณแหล่งที่มา เพจ หอการค้านครพนม

แอดมิน/16 Sep 2023

Views: 23