Tag Archives: digital platform

รู้จัก Foresight (ฟอร์ไซท์) อีกเครื่องมือสำคัญ เปิดประตูมองอนาคตดิจิทัลไทยอีก 10 ปีแบบรอบด้าน!

รู้จัก Foresight (ฟอร์ไซท์) อีกเครื่องมือสำคัญ เปิดประตูมองอนาคตดิจิทัลไทยอีก 10 ปีแบบรอบด้าน!

ชั่วโมงนี้ ความท้าทายสำคัญที่หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในสภาวะที่โลกพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โลกที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดด และโลกที่อนาคตเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา คือ การหา “เครื่องมือ” ที่จะเข้ามาช่วยในการสร้างความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ก่อนใคร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ Foresight (ฟอร์ไซท์) หรือ การมองภาพอนาคต จึงเป็นหนึ่งใน เครื่องมือสำคัญที่ช่วยฉายภาพอนาคต ทำให้ได้เห็นสัญญาณ แนวโน้ม และปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมทุกมิติ อาทิ สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง หรือแม้แต่เทคโนโลยี ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับหน่วยงานรัฐ เอกชน ใช้วางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานที่มุ่งขับเคลื่อนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยทัดเทียมสากล จึงร่วมกับพาร์ทเนอร์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา FutureTales Lab จัดทำ Digital Foresight Research ทิศทางอนาคตดิจิทัลของไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อคาดการณ์อนาคตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Transaction) พร้อมจัดตั้ง Foresight […]

Continue Reading

Pain Point สำคัญจนมาถึง Low code

Pain Point สำคัญจนมาถึง Low code

เราชวนท่านมาศึกษา Low-code กันมาหลายตอนแล้วนะครับ และมาถึงคลิปนี้ที่ใ้ภาพได้ชัดเจนทีเดียวว่า Low code มีความเป็นมาอย่างไร รวมทั้งข้อดีข้อเสียของมันคืออะไร และจะเลือกใช้ Low code ในสถานการณ์ไหนดี ลองติดตามชมกันครับ แล้วค่อยไปลองดูตารางสรุปจากคลิปนี้กันอีกครั้ง ขอขอบคุณเจ้าของคลิป รายกร The Secret Sauce ครับ เรามาสรุปกันนะครับว่า มีจุดสำคัญตรงไหนกันบ้าง สรุป ผมสรุปไว้เพียงบางส่วนนะครับ อยากให้ท่านได้อรรถรส จากคลิปให้มากที่สุดครับ ขอบคุณครับ Views: 17

Continue Reading

สมองดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อคนไทย

สมองดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อคนไทย

ภายในไตรมาส 4 ปี 2566 นี้ จะเป็นโอกาสการเปิดตัวดิจิทัลแพลตฟอร์ม จำนวนหลายตัว เพื่อให้บริการประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติทุกคน มันมีขอบข่ายการบริการที่กว้างขวางรอบตัวเรา จนเราต้องเรียกมันว่า Super App ทดลองใช้งานได้แล้ววันนี้ ในช่วงโปรโมชั่น เพียงกดลิงก์ ด้วยมือถือไปยัง https://samongsandbox.com:4444 และสมัครเปิดบัญชีสมัครเล่น กับเรากันได้เลย Super App จะช่วยแก้ไขปัญหาอะไร Super App จะช่วยแก้ไขปัญหาชีวิต นายของมัน คือ ผู้ใช้งาน ที่ผู้ใช้งานจะมีความจำเป็นต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น มันจะมี feature ที่ช่วยเหลือคุณทุกเรื่องงอกออกมาช้า ครบ ร้อยแปดพันเก้าประการกันเลยทีเดียว บริการเด็ดๆ ก็มีมากมาย เช่น แชท ๆๆๆๆ ของมันต้องมี แชทอะไรที่จะมาเทียบเคียงแชท ชื่อดังทั้งหลายได้ นอกจากนี้ คือ ความสามารถในการท่องเที่ยวไปใน สมองซิตี้ เมืองดิจิทัล ที่มีแพลตฟอร์มอื่นๆ รองรับอยู่อีกมากมาย ให้ทั้งคุณผู้ใช้เป็นได้ทั้ง ผู้ให้บริการหรือจำหน่ายสินค้า และเป็นได้ทั้งผู้ซื้อ ผู้ชอปปิ้ง […]

Continue Reading

Smart Nation Singapore : ดิจิทัลเซอร์วิส สิงค์โปร์

Smart Nation Singapore : ดิจิทัลเซอร์วิส สิงค์โปร์

เส้นทางสู่รัฐบาลดิจิทัลของสิงคโปร์เริ่มต้นขึ้นในทศวรรษ 1980 ด้วยโครงการ National Computerization Programme วันนี้ เราจินตนาการถึงประเทศอัจฉริยะที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงชีวิตของพลเมืองและเจ้าของธุรกิจ สิ่งนี้บรรลุผลสำเร็จได้ด้วยบทบาทของ GovTech ในการเป็นหัวหอกในด้านวิศวกรรมภายในและความสามารถด้านดิจิทัลของรัฐบาลผ่านการทำงานร่วมกันทั่วทั้งภาครัฐ เช่นเดียวกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และระหว่างประเทศ ปัจจุบัน 95% ของธุรกรรมทั้งหมดกับรัฐบาลเป็นแบบดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โครงการริเริ่มของรัฐบาลดิจิทัลของสิงคโปร์และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของภาครัฐนำโดยหน่วยงานเทคโนโลยีของรัฐบาลสิงคโปร์ (GovTech) GovTech ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 โดยมุ่งเน้นในการสร้างและเสริมสร้างความสามารถด้านวิศวกรรมภายในและดิจิทัลของรัฐบาลสิงคโปร์ โดยเพิ่มขีดความสามารถให้กับทั้งรัฐบาล (WOG) เพื่อออกแบบ พัฒนา และส่งมอบบริการดิจิทัลจากส่วนกลางที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของพลเมืองและธุรกิจของเรา . งานของเราแบ่งกว้าง ๆ ออกเป็นสามส่วนหลัก ๆ ได้แก่ (i) ผลิตภัณฑ์ (ii) บริการ และ (iii) ไซเบอร์และการกำกับดูแล ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานรัฐบาลดิจิทัล (DGB) ซึ่งเปิดตัวในปี 2558 ซึ่งเป็นคำแถลงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ดีขึ้น ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ และขับเคลื่อนความพยายามในวงกว้างเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ Smart Nation ซึ่งเปิดตัวโดยนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุง ในปี 2019 […]

Continue Reading

“อุตสาหกรรมดิจิทัล” ไทยเติบโต แต่จำเป็นต้องเร่งพัฒนาบุคลากร

“อุตสาหกรรมดิจิทัล” ไทยเติบโต แต่จำเป็นต้องเร่งพัฒนาบุคลากร

ขอบคุณที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/tech/gadget/1029836 “สถาบันไอเอ็มซี” สำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัลประเทศไทยให้กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ ดีป้า (depa) เริ่มจากการสำรวจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และขยายมาเป็นอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ รวมถึงอุตสาหกรรมบริการดิจิทัลที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ “สถาบันไอเอ็มซี” สำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัลประเทศไทยให้กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ ดีป้า (depa) ต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี เริ่มจากการสำรวจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และขยายมาเป็นอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ รวมถึงอุตสาหกรรมบริการดิจิทัลที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ทั้งสั่งซื้อสินค้า ดูหนังฟังเพลง และส่งอาหาร วิธีสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมเหล่านี้ ทีมผู้สำรวจค้นหาข้อมูลรายได้บริษัทต่างๆ ที่จดทะเบียนในหมวดธุรกิจภายใต้อุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงนำตัวเลขนำเข้าสินค้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาคำนวณมูลค่าอุตสาหกรรม รวมถึงสำรวจข้อมูลจำนวนจ้างงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมบริษัทต่างๆ เพื่อประมาณการจำนวนบุคลากรในอุตสาหกรรม นอกเหนือจากอุตสาหกรรมทั้งสามที่ทีมไอเอ็มซีได้สำรวจแล้ว ดีป้ายังให้หน่วยงานอื่นสำรวจมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ได้สำรวจมูลค่าอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งหากนำมูลค่าอุตสาหกรรมทั้ง 5 ด้านมารวมกัน จะพบว่า ช่วงปี 2564 อุตสาหกรรมดิจิทัลบ้านเรามีมูลค่าสูงถึง 1.58 ล้านล้านบาท ขยายตัว 14.33% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สะท้อนอัตราการเติบโตมาก และอาจสวนทางกับหลายๆ อุตสาหกรรมที่ชะลอตัวในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด ตัวเลขมูลค่าอุตสาหกรรมทำให้เห็นได้ว่า ประเทศไทยมีการใช้ดิจิทัลกันอย่างมากและอุตสาหกรรมโตขึ้นทุกภาคส่วน ทั้งการใช้ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ โทรคมนาคม […]

Continue Reading

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก