มาลองติดตามแนวทางการสร้าง Digital Services ของสิงค์โปร์กันบ้างครับ ดูเหมือนว่าจะไม่น้อยหน้าปรเทศผู้นำที่เขียนไว้ในโพสต์ก่อนหน้านั้นครับ เราพบสื่งที่เหมือนและสิ่งที่ต่างกัน ดังนี้

สิ่งที่เหมือนกันที่โดดเด่นที่สุด คือ ความร่วมมือ

สิ่งแรกที่เหมือนกัน และสำคัญมาก คือ เป็นระบบเปิด ที่เปิดรับสมัครคนที่วนใจเข้าไปร่วมกันทำงาน ซึ่งอาจจะเป็นภาคประชาชน เอกชนก็แล้วแต่ นี่สุดยอดมาก ๆ

สิ่งที่ต่างกัน แน่นอน ต่างระเทศต่างวัฒนธรรม เมื่อ ดำเนินการโดยยึดถือผู้คนเป็นสูนย์กลาง รูปแบบของบริการก็จะออกไปตามวัฒนธรรมนั้นๆ

ซึ่งมนุษย์ก็คือ มนุษย์ อาจจะต่สงเชื้อชาติ แต่สสุดท้าย ความต้องการใช้บริการของรัฐก็จะเหมือนกันมากพอสมควร

เส้นทางสู่รัฐบาลดิจิทัลของสิงคโปร์เริ่มต้นขึ้นในทศวรรษ 1980 ด้วยโครงการ National Computerization Programme วันนี้ เราจินตนาการถึงประเทศอัจฉริยะที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงชีวิตของพลเมืองและเจ้าของธุรกิจ สิ่งนี้บรรลุผลสำเร็จได้ด้วยบทบาทของ GovTech ในการเป็นหัวหอกในด้านวิศวกรรมภายในและความสามารถด้านดิจิทัลของรัฐบาลผ่านการทำงานร่วมกันทั่วทั้งภาครัฐ เช่นเดียวกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และระหว่างประเทศ ปัจจุบัน 95% ของธุรกรรมทั้งหมดกับรัฐบาลเป็นแบบดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

โครงการริเริ่มของรัฐบาลดิจิทัลของสิงคโปร์และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของภาครัฐนำโดยหน่วยงานเทคโนโลยีของรัฐบาลสิงคโปร์ (GovTech) GovTech ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 โดยมุ่งเน้นในการสร้างและเสริมสร้างความสามารถด้านวิศวกรรมภายในและดิจิทัลของรัฐบาลสิงคโปร์ โดยเพิ่มขีดความสามารถให้กับทั้งรัฐบาล (WOG) เพื่อออกแบบ พัฒนา และส่งมอบบริการดิจิทัลจากส่วนกลางที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของพลเมืองและธุรกิจของเรา .

งานของเราแบ่งกว้าง ๆ ออกเป็นสามส่วนหลัก ๆ ได้แก่ (i) ผลิตภัณฑ์ (ii) บริการ และ (iii) ไซเบอร์และการกำกับดูแล ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานรัฐบาลดิจิทัล (DGB) ซึ่งเปิดตัวในปี 2558 ซึ่งเป็นคำแถลงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ดีขึ้น ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ และขับเคลื่อนความพยายามในวงกว้างเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ Smart Nation ซึ่งเปิดตัวโดยนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุง

ในปี 2019 มีการจัดตั้งศูนย์ความสามารถ (CapCens) ห้าแห่งในสาขาต่อไปนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอัจฉริยะ (ICT และ SS) – (i) การออกแบบ การพัฒนา และการปรับใช้แอปพลิเคชัน (ii) ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (iii) ข้อมูล วิทยาศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ (iv) โครงสร้างพื้นฐาน ICT ของรัฐบาล และ (v) เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ ห้าประเด็นนี้เป็นส่วนสำคัญในแผนงานรัฐบาลดิจิทัลและวาระเรื่อง Smart Nation ของเรา ทีมผู้เชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคภายในรัฐบาลซึ่งทั้งคุ้นเคยกับแผนการแปลงดิจิทัลของรัฐบาลและสามารถเข้าถึงได้ทั่วทั้ง WOG ได้รับการพัฒนาผ่าน CapCens ของเรา GovTech ยังดูแลการพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกันของรัฐบาล โครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่สำคัญของรัฐบาล การจัดซื้อ ICT การปกป้องข้อมูล ประสิทธิภาพการทำงานของ WOG และความปลอดภัยทางไซเบอร์ในภาครัฐ เพื่อเป็นหัวหอกในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของ GovTech ในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของภาครัฐ ที่นี่)

เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสรรค์และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน GovTech ได้จัดการประชุมและการพบปะแบบ STACK

สุดท้ายนี้ เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของประเทศอัจฉริยะ จึงได้มีการเปิดตัวโครงการเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ 5 โครงการในปี 2560 ซึ่งครอบคลุมถึง GoBusiness, CODEX, e-Payments, LifeSG, อัตลักษณ์ดิจิทัลแห่งชาติ, เมืองอัจฉริยะ Punggol, แพลตฟอร์ม Smart Nation Sensor และการเคลื่อนที่ในเมืองอัจฉริยะ โครงการเหล่านี้วางรากฐานสำหรับประเทศอัจฉริยะโดยทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและสมาร์ทมาใช้ทั่วทั้งเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละโครงการสามารถพบได้ที่นี่

ดูไทม์ไลน์ทั้งหมดของเหตุการณ์สำคัญทางดิจิทัลของเราได้ที่นี่ หรือผ่านทาง Chan Cheow Hoe หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐบาล (GCDTO) สัมภาษณ์พอดแคสต์กับ Ernst & Young ในปี 2021 ที่นี่

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมว่า GovTech สนับสนุนการเดินทางของรัฐบาลดิจิทัลของสิงคโปร์อย่างไรผ่านเอกสารข้อเท็จจริงนี้

Views: 14