ส่วน Core ของ “สติของฉัน” คือเรื่องประวัติบุคคล ที่อาจจะไม่จำเป็นสำหรับในบางงแพลตฟอร์ม แต่บางแพลตฟอร์มหรือ SuperApp ที่เราจะต้องไปติดต่อภายหลังอาจจะมีความต้องการ จึงเป็นส่วนที่เป็นสิทธิของผู้ใช้ว่าจะเปิดใช้ และหรือ แชร์ให้หน่วยงานไหนหรือไม่

แบบฟอร์มที่จำเป็นจึงต้องมี เช่น แบบฟอร์มข้อมูลทั่วไป สุขภาพการ รักษาพยาบาล ครอบครัว การศึกษา และการทำงาน

รวมไปถึง การเปลี่ยนแปลงของประวัติ ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน การทำงานและการรักษาพยาบาล ที่จะมีส่วนเชื่อมโยงงกับ รพ. ต่างๆ เท่าที่จำเป็นและมีการเปิดอนุญาตให้เข้าถึงประวัติ

สมัครเข้าทดสอบ ลองใช้งานและให้คำแนะนำพวกเรา ได้ที่ https://www.samongtdti.com/design/i-my-istee/

ไทยทำ ไทยใช้ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างนักพัฒนา

Views: 39