วันนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องสภาพแวดล้อมการดำเนินงานของ SME และความจำเป็นในเรื่อง Digital Platform

พื้นฐานสำหรับทุกธุรกิจ

ธุรกิจเป็นกระบวนการ กล่าวคือ เป็นการแปลง วัตถุดิบและปัจจัยต่างๆ ด้วยกระบวนการ ไปสู่บริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่กระบวนการจะต้องการปัจจัยด้านพลังงาน ด้านข้อมูล ด้านองค์ความรู้ และทรัพยากรบุคคล

  • ธุรกิจมี Supply chain ของผู้ให้บริการ จำหน่ายวัตถุดิบ และปัจจัย ตลอดไปจนถึงผู้ขนส่งผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบริการและผู้ใช้งาน ที่ยินดีที่จะใช้บริการและชำระเงินตอบแทนค่าบริการหรือผลิตภัณฑ์
  • ธุรกิจมีความจำเป็นจะต้องควบคุมต้นทุนการผลิตและบริการ และสร้างรายได้ สร้างกำไรมาหล่อเลี้ยงองค์กรและพนักงานทุกคน
  • ธุรกิจใด ๆ ไม่ได้ดำเนินการอยู่เพียงเจ้าเดียว มีการแข่งขัน ผู้ที่มีต้นทุนที่ดีกว่า และกำไรที่ดีกว่า คือ ผู้ชนะ
  • ธุรกิจจึงจำเป็นในการดำเนินทุกหนทางเพื่องสร้างความได้เปรียบ รู้เขา รู้เรา รู้เร็ว รู้ทัน คือหัวใจของงความสำเร็จ

ความเร็วในการดำเนินการ ทิศทางที่ถูกต้อง ความแม่นยำในการตัดสินใจ และข้อมูลจำนวนมาก คือ หัวใจ ของธุรกิจยุคใหม่

การทำงานในส่งแวดล้อมเดิมๆ จะไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไป

ดิจิทัล คือ คำตอบขององค์กร และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ใช่ คือสิ่งสำคัญที่สุด

วันนี้ ธุรกิจของคุณ เลือกใช้แพลตฟอร์มอะไรในการดำเนินธุรกิจ

  • เวบไซต์ ที่ไร้การโต้ตอบ
  • แอพพลิเคชั่นเต็มไปทั้งองค์กร
  • ซื้อขายทางแชท ทางการสื่อสาร
  • ทำข้อมูลและตัดสินใจด้วย Spreadsheet
  • หรือ SuperApp แพลตฟอร์มเดียวตอบโ๗ทย์คุณทุกอย่าง

หากคุณสนใจ คำตอบหลัง คุณต้องลอง SME Digital Platform ที่คุณสามารถติดสินใจลงทุน และเป็นเจ้าของได้ทันที

Views: 21