Samong TDTI จะส่งผลกระทบอย่างไร ?

ด้านการเพิ่มแหล่งงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล

จะเป็นการเอื้อต่อการสร้างธุรกิจ Startup ที่จะทำการผลิตดิจิทัลแพลตฟอร์มและชิ้นส่วนซอฟต์แวร์จำนวนมาก ช่วยให้เป็นการขยายงานอุตสาหกรรมดิจิทัลให้เติบโตต่อเนื่องไปพร้อมกับระบบแพลตฟอร์มอัตโนมัติ ฉลาด ซับซ้อน ทนทาน ต้นทุนการพัฒนาและการดูแลรักษาต่ำ พร้อมกับการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีพื้นฐานที่พึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว อย่างยั่งยืน

แหล่งสร้างอาชีพ รายได้ที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิต

จะเป็นแหล่งงานที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและกรรมวิธีผลิตเดียวกันแล้วนำมารวมกันให้บริการบนเครือข่ายของเมืองสติปัญญาสมองซิตี้ (Samong Ciity) แหล่งสร้างรายได้ในรูปแบบ Subscription ให้สมาชิกได้รับส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมสมาชิก

กระบวนการผลิตการพัฒนาที่ลดการสูญเสียซ้ำซ้อน ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ ลดปัญหานักพัฒนาไหลเข้าไหลออก ขยายโอกาสด้านการตลาด ลดการแข่งขันกันโดยไม่จำเป็น

ด้านความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

Samong TDTI ได้สร้างมาตรฐานการพัฒนาแพลตฟอร์ม มาตรฐานช่วยสร้างผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยที่สูงขึ้นในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ขยายขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็ว ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของตลาดได้ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสทางการตลาดเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพื่อการเติบโต ก้าวหน้า สำเร็จ สมรรถนะยอดเยี่ยม ล้ำสมัย

การส่งมอบคุณค่าให้ทุกชีวิต ดูแล ปกป้อง เข้าใจ

แพลตฟอร์มจาก SamongTDTI จะเป็นแพลตฟอร์มที่ทำงานเชื่อมประสานแบบอัตโนมัติบนเครือข่ายเมืองสติปัญญาสมองซิตี้ พร้อมด้วยระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย กลายเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ นำมาแบ่งปันใช้ประโยชน์ร่วมกันทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทักษะระบบแก้ไขปัญหาก่อเกิดระบบสติปัญญาในทุกสรรพสิ่ง ดูแล ปกป้อง เข้าใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ

ขยายเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยยุทธศาสตร์เชิงรุก

การผลิตนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มแบบอุตสาหกรรมรวดเร็วต้นทุนต่ำ ทำให้ค่าบริการลดต่ำลง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล องค์กรแลละหน่วยงานในการใช้งานระบบดิจิทัล เกิดเงินสะพัดหมุนเวียนในประเศเพิ่มขึ้นและส่งออกผลิตภัณฑ์ขายไปทั่วโลก สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างรวดเร็ว ลดหนี้ครัวเรือน ลดปัญหาสังคมสูงอายุ และสร้างโอกาสใหม่จากเครือข่ายผู้ใช้บริการร่วมกัน

Views: 774

Leave a comment