ที่มา : The Secret Sauce 

UPDATE: ‘บันได 8 ขั้น’ ดันผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ ‘โต’ แบบสตาร์ทอัพ

.

ธุรกิจ SMEs ไทยจำนวนมากกำลังเจอกับความท้าทายท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว แต่อะไรเป็นสิ่งที่แยกระหว่างธุรกิจที่สำเร็จจากธุรกิจที่แค่อยู่รอดไปในแต่ละวัน? สิ่งนั้นคือความสามารถในการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ แผนที่จะเปลี่ยนให้วิกฤตพลิกกลับมาเป็นโอกาสได้

.

ไผท ผดุงถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด

เล่าว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในสายธุรกิจสตาร์ทอัพคือการหมกมุ่นหาวิธีที่ผลักดันให้ธุรกิจเติบโต นั่นทำให้ไผทอยากมาแบ่งปันว่าทำไม SMEs ต้องคิดเรื่องนี้ เพราะในโลกยุคดิจิทัลลูกค้าไม่มีคำว่าพอ แต่มีแต่คำว่า ‘more’ ธุรกิจจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ได้

.

ไผทแชร์แบบแผนเพื่อเป็นหลักการให้กับองค์กรว่าควรจะทำอะไรก่อน ระหว่างให้ความสำคัญกับการเติบโตหรือมองไปข้างหลังเพื่อเสริมระบบองค์กรให้แข็งแรง เพราะพลังงานในการขับเคลื่อนองค์กรมีสองขั้วเสมอคือ CIEL vs. PIPM ดังนี้

.

▪Creativity อยู่ตรงข้ามกับ Productivity หากเน้นแต่การระดมไอเดีย แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็คงไม่ก่อให้เกิดการลงมือทำ

▪Innovation อยู่ตรงข้ามกับ Improvement บางครั้งคนในองค์กรอยากจะสร้างนวัตกรรมใหม่ตลอดเวลาจนลืมพัฒนาของเก่าให้มีประสิทธิภาพ แต่ในอีกด้าน ของใหม่ไม่นานก็กลายเป็นของเก่า ธุรกิจเองจะต้องไม่กลัวที่จะละทิ้งของเก่าเพื่อไปสู่สิ่งใหม่

▪Entrepreneurship อยู่ตรงข้ามกับ Professionalism ความเป็นเจ้าของอาจจะทำให้ธุรกิจโตได้ถึงจุดหนึ่ง แต่บางครั้งก็จำเป็นต้องมีคนที่เก่งกว่าเรามาช่วยบริหารเพื่อให้โตไปอีกขั้นอย่างมีระบบได้

▪Leadership อยู่ตรงข้ามกับ Management ความเป็นผู้นำที่เจ้าของธุรกิจทำเองทุกอย่างสามารถสร้างสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องมีการบริหารที่รัดกุม เพื่อให้การตัดสินใจต่างๆ มีความระมัดระวังและไม่วู่วามจนเกินไป

.

เมื่อไรก็ตามที่ธุรกิจเราคิดว่าควรใช้เวลาทุ่มเทไปกับพลังงานด้านใดด้านหนึ่ง อยากให้คิดไว้เสมอว่ามีสิ่งที่สำคัญอีกขั้วที่เราควรให้ความสำคัญด้วย ดังนั้นการหาจุดสมดุลระหว่างแต่ละปัจจัยจะเป็นจุดสำคัญที่ช่วยไม่ให้องค์กรเสียสมดุลไปทางใดทางหนึ่งได้

.

แต่บริษัทเล็กๆ อย่าง SMEs กับฝันใหญ่ที่มีอยู่จะเดินต่อได้อย่างไร?

.

บันได 8 ขั้นที่ผู้ประกอบการ SMEs ยุคใหม่ต้องทำให้ได้เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจที่เติบโตแบบสตาร์ทอัพมีดังนี้

▪บันไดขั้นที่ 1 การเข้าใจปัญหาที่สินค้าหรือบริการจะเข้าไปตอบโจทย์อย่างถ่องแท้

▪บันไดขั้นที่ 2 ต้องมีสินค้าหรือบริการที่แก้ปัญหาได้จริง

▪บันไดขั้นที่ 3 โซลูชันนั้นต้องมีโมเดลรายได้ มีลูกค้ามากพอยินดีที่จะจ่ายเงิน

▪บันไดขั้นที่ 4 ตลาดสำหรับโซลูชันนี้ต้องมีขนาดใหญ่และขยายตัวได้

▪บันไดขั้นที่ 5 ธุรกิจต้องเดินได้โดยไม่ได้พึ่งเจ้าของธุรกิจเป็นหลัก หรือต้องมีคนที่สามารถฝากธุรกิจต่อได้

▪บันไดขั้นที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัว

▪บันไดขั้นที่ 7 สามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องโดยลูกค้าเก่าไม่หนีเราไป

▪แต่ที่สำคัญที่สุดคือบันไดขั้นที่ 8 ที่หลายๆ บริษัทอย่างสตาร์ทอัพยังไปไม่ถึง นั่นคือการทำกำไรให้ได้อย่างยั่งยืน

.

การไต่ขึ้นบันได 4 ขั้นแรก ต้องใช้พลังจาก Creativity, Innovation, Entrepreneurship, Leadership (CIEL) ส่วนบันได 4 ขั้นหลังต้องใช้พลังจาก Productivity, Improvement, Professionalism, Management (PIPM)

.

ในส่วนของ SMEs โจทย์หลักของธุรกิจคือต้องทำอย่างไรให้บันไดขั้นที่ 3-7 มีประสิทธิภาพและใช้เวลาให้น้อยที่สุด

.

สำหรับงาน ‘The Secret Sauce Summit 2023: Infinite Growth ธุรกิจพุ่งทะยานในความเปลี่ยนแปลง’ จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Ballroom Hall 1-3 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน โดยถือเป็นอีเวนต์สำหรับผู้ประกอบการที่ใหญ่และครบที่สุด!

Views: 10

Leave a comment