จากการที่ Samong TDTI เราได้ประกาศตัวในการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน นวัตกรรม อุตสาหกรรมดิจิทัล ไปแล้วนั้น เราอยากให้ท่านได้ทำความรู้จักโครงการผ่านการวิเคราะห์ SWOT ของโครงการ Samong TDTI

จุดแข็ง

 • มีเทคโนโลยี iSTEE เอง ให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย
 • มี Samong Studio เพิ่มความเร็วในการทำความเร็ว
 • มีเครื่องมือในการเรียนรู้เอง Enlighten
 • ประสบการณ์ของทีมงาน ช่วยกำหนดทิศทางที่ใช่

จุดอ่อน

 • งานนี้เป็นโครงการที่ใช้ทุนในระดับสูง (สร้างเรือลำใหญ่)
 • เรายังขาดตัวอย่างความสำเร็จ Lack of show case

โอกาส แห่งโลก VUCA

 • เศรษฐกิจที่กำลังต้องการการเยียวยา ด้วยแหล่งรายได้ใหม่
 • นโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่ใช่ กระแสความต้องการของโลก
 • คู่แข่งยังอยู่ในระดับต่ำและตามหลัง

อุปสรรค วิกฤติแห่งโลก VUCA

 • ขาดการดำเนินการเชิงรุก (นโยบายใช่ การปฏิบัติไม่ใช่)
 • การสนับสนุน การใช้เงินที่ผิดทิศทาง

จาก SWOT เราจึกำหนด เป็น Product , Service & Solutions ดังนี้

สร้างแรงเหวียง ด้วยการสร้าง 1000 Startup

 • การมีเครื่องมือการเรียนรู้ เพื่อสะสมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วิธีการพัฒนา
 • ทำให้สามารถสร้างทีมได้ง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ
 • เป็นกองกำลังสร้างงาน Super App

สร้างผลิตภัณฑ์ Showcase

 • ในรูปของ 1000 Super App ที่จับต้องได้
 • เป็นแพลตฟอร์มให้บริการธุรกิจและประชาชนทั่วไป สร้างงาน สร้างรายได้
 • สร้างฐานบัญชีผู้ใช้งาน สร้างรายได้ในระยะยาวแบบ Subscription

สร้างตลาด ในรูปแบบของ สมองซิตี้ (SamongCity.com)

 • ที่จะเป็นแพลตฟอร์มช่วยในการสื่อสาร ตัวกลาง ที่จะเผยแพร่ แพลตฟอร์มอื่นๆ ในรูปแบบ In-App Platform
 • โดย Samong City จะมีจำนวน 127 เมือง
 • บริหารดำเนินการโดยกิจการ บริษัท สมองซิตี้ จำกัด (Samongcity.info)
 • สร้างเครื่องมือประจำตัวบุคคลดิจิทัล

Views: 10

Leave a comment