ขอบคุณที่มา : https://www.posttoday.com/business/687928

“ดีป้า” เผยมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลปี 2566 พุ่ง 9.9 แสนล้านบาท เติบโตจากปี 2565 ที่ 7.7 แสนล้านบาท เหตุจากอุตสาหกรรมเกม-คอนเท็น โต ควบคูการเปิดประเทศ ส่งผลภาคบริการใช้ดิจิทัลเพิ่ม

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ปี 2566 เศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยจะมีมูลค่าอยู่ที่ 9.9 แสนล้าน

เติบโตจากปัจจุบันที่มีมูลค่าอยู่ที่ 7.7 แสนล้าน และเป็นการเติบโตที่สูงกว่าปี 2565 จากการเติบโตประมาณ 6-7% เป็นการเติบโต 2 หลัก 

สำหรับปัจจัยที่ส่งเสริมให้มูลค่าตลาดเติบโตสูงมาจากหลายปัจจัย เช่น อุตสาหกรรมเกม มีการเติบโต,ดิจิทัล คอนเท็นต์ มีการสร้างชิ้นงานเพิ่ม ขณะที่ภาคการค้าขายออนไลน์ จะมีการเข้าสู่ระบบมากขึ้น มูลค่า 3,000-4,000 ล้านบาท เนื่องจากเกรงการถูกปิดกั้นจากเจ้าของแพลตฟอร์ม

นอกจากนี้การเปิดประเทศจะทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโต ส่งผลให้ภาคบริการเติบโตโต 2% และจะหันมาใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจมากขึ้น
 

ขณะที่ดีป้าเองนับว่าเป็นยูนิคอร์นภาครัฐ เนื่องจากมีทรัพย์สินอยู่ประมาณ 6,000 ล้านบาท และกระจายเม็ดเงินเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระบบที่ 10,000 ล้านบาท ซึ่งแผนงานในปี 2566 จะยังคงเดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่สำคัญในหลายด้าน

อาทิ การสร้างโรงเรียนสอนโค้ดดิ้งจาก 80 โรงเรียนต่อปี เป็น 1,500 โรงเรียนต่อปี ,การสร้างทักษะบุคลากรดิจิทัล 100,000 คนต่อปี ,การสนับสนุนสตาร์ทอัป ทั้งภาคอาหาร,เกษตร และการท่องเที่ยว 

รวมถึงการวางแผนส่งทูตดิจิทัลไปยัง 3-5 ประเทศเป้าหมายหลัก คือ สิงคโปร์,จีน,ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เพื่อไปซึมซับเทคโนโลยีใหม่ๆในประเทศนั้นๆและถ่ายทอดมายังประเทศไทยในการหาแนวทางการลงทุนทางธุรกิจต่อไป 
 

นายณัฐพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ จะมีการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ที่ค้าขายในตลาดสดเพิ่มอีก 200 ตลาด  พร้อมส่งเสริมให้เกิดเมืองอัจฉริยะ เพิ่มเป็น จำนวน 45 พื้นที่

และส่งคนรุ่นใหม่ กลับไปทำงานเพื่อพัฒนาภูมิ ลำเนาของตนเอง เพื่อบูรณาการการทำงานกับท้องถิ่นผ่านโครงการนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ อีกทั้งขับเคลื่อน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านโครงการ ไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ที่ทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 

Views: 4

Leave a comment