Samong TDTI ประกาศสร้าง อุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่ออะไร ?

ผลลัพธ์จากการขับเคลื่อนระบบนิเวศ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดย Samong TDTI คือ การสร้าง โครงสร้างพื้นฐานใหม่ ในแบบ Super HighWay Super App เปรียบเสมือนการสร้างปัจจัยสี่ ยุคดิจิทัล

ให้ระบบนิเวศ สร้าง รายได้ สร้างอาหาร สร้างที่อยู่ สร้างเกราะกำบังกาย สร้างความตื่นรู้ ความเจริญ

เพราะดิจิทัลแพลตฟอร์ม ใน 1000 แพลตฟอร์ม มากมายและเพียงพอที่จะตอบโจทย์ประชาชนในแทบทุกสาขาอาชีพ รวมไปถึงธุรกิจทุกขนาด

โปรดติดตาม และสนับสนุนร่วมลงทุน ในแบบของคุณเพื่อเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มและย้อนกลับมาช่วยเหลือคนไทย

Views: 6

Leave a comment